ab04

Machine and equipment manufacturing industry

Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd.

Zhuhai Gree Electric Appliance Co., Ltd.

Nanjing Panda Electronics Co., Ltd.

Kunshan Huachen Heavy Machinery Co., Ltd.

Kunshan Huaheng Welding Co., Ltd.

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

Beijing Longyuan Switchgear Co., Ltd.

Jiangsu Baolijie Environmental Technology Co., Ltd.

logistics industry

Jiangsu Feilida International Logistics Co., Ltd.

Emeishan Fuhe Logistics Co., Ltd.

IT

Leshan Radio Co., Ltd.

Fatai Electric (Jiangsu) Co., Ltd.

Auto parts industry

Shanghai Volkswagen Powertrain Co., Ltd.

Yangzhou Jianghuai Light Vehicle Co., Ltd.

Kunshan Huguang Automobile Electric Co., Ltd.

Ningbo Fulda Intelligent Technology Co., Ltd.

Yuanqing Aluminum Industry (China) Co., Ltd.

Jiangsu Langxin Electric Co., Ltd.

Chemical Industry

Suzhou Polytech Material Technology Co., Ltd.